Το “Φωτοβολταϊκά στη στέγη” θα δώσει μία άλλη μορφή στην κοινωνία μας στο θέμα της ενέργειας

0
188

Ενεργειακά αυτόνομα καθίστανται σε μεγάλο βαθμό τα νοικοκυριά που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη στέγη” που προκηρύχθηκε την περασμένη εβδομάδα, με την προσθήκη της δωρεάν (με επιδότηση έως 100 %) μπαταρίας και την σωστή επιλογή του συστήματος το οποίο ταιριάζει στο προφίλ της κατανάλωσής τους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, στα οικιακά συστήματα είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση μπαταρίας το κόστος της οποίας επιδοτείται σε ποσοστό 90-100 %. Ο τρόπος λειτουργίας του φωτοβολταϊκού αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό (Φ/Β), δηλαδή στην ενεργειακή αυτονομία του νοικοκυριού. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της προκήρυξης:

-Κατά τη λειτουργία του συστήματος (Φ/Β με μπαταρία) η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια διοχετεύεται πρωταρχικά στις καταναλώσεις του ωφελούμενου. Τυχόν περίσσεια παραγωγής διοχετεύεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα αποθήκευσης έως την πλήρωση αυτού και δευτερευόντως, μπορεί η διαθέσιμη ενέργεια του Φ/Β να εγχέεται στο Δίκτυο.

-Σε περιόδους που η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια δεν επαρκεί για την κάλυψη των καταναλώσεων του ωφελούμενου, αυτές καλύπτονται πρωταρχικά με εκφόρτιση του συστήματος αποθήκευσης και δευτερευόντως με απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο.

Έτσι οι ανάγκες του νοικοκυριού καλύπτονται κατά προτεραιότητα από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού, εν συνεχεία από την μπαταρία και η τελευταία επιλογή είναι η απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο.

Σύμφωνα με ενδεικτικά παραδείγματα που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών και παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη ημερίδα:

-Ένα νοικοκυριό με ετήσια κατανάλωση 4.500 κιλοβατώρες, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού ισχύος 3 κιλοβάτ και μπαταρίας με χωρητικότητα 5 κιλοβατώρες, εξασφαλίζει την κάλυψη άνω του 90 % των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια (η ετήσια παραγωγή του φωτοβολταϊκού κυμαίνεται στις 1.400 κιλοβατώρες ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ). Έτσι το όφελος με τα τωρινά δεδομένα των τιμών της ενέργειας και του κόστους εγκατάστασης μείον επιδότηση (ενδεικτικά) 55 % από το πρόγραμμα φθάνει στα 23.250 ευρώ σε βάθος 25ετίας.

Όπως τόνισε σχετικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, “Με το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη χιλιάδες νοικοκυριά και αγρότες θα αποκτήσουν ενεργειακή αυτονομία, παράγοντας και αποθηκεύοντας τη δική τους βιώσιμη ενέργεια. Αποτελεί σταθερή απόφασή μας, η πορεία προς την πράσινη μετάβαση να γίνεται με Δικαιοσύνη για όλους”.

Δικαιούχοι του Προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη” είναι νοικοκυριά και αγρότες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία). Η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού ξεκινά από 45% και φτάνει το 75% για τα νοικοκυριά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους αγρότες είναι 40% – 60%, ενώ η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για αγρότες. Επιπλέον προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία, συζύγους κι εξαρτώμενα μέλη ατόμων με αναπηρία, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων https://pvstegi.gov.gr άνοιξε την περασμένη Τρίτη και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων που είναι 238 εκατ. Ευρώ. Η απόφαση για την προκήρυξη του προγράμματος δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2903/Β/02-05-2023).

Για το πρόγραμμα μίλησε στον Alpha Radio ένας ειδικός των φωτοβολταικών με μεγάλη εμπειρία στον χώρο ο Λεωνίδας Γεωργόπουλος της ENFOS Φωτοβολταικά.

«Είμαι 25 χρόνια σε αυτό το αντικείμενο, θεωρώ ότι ο νόμος που δημοσιεύτηκε στις 2 Μαΐου αποτελεί μία τομή για την Ελλάδα να προχωρήσει σε αυτό το πεδίο και να βοηθήσει τα νοικοκυριά στο θέμα της ενέργειας που μας ταλανίζει καιρό τώρα και έχει μεγάλο κόστος στον οικογενειακό μας προϋπολογισμό αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της εθνικής μας πολιτικής ώστε μέχρι το 2050 τα νέα σπίτια να έχουν μηδενική κατανάλωση, σκεφτείτε τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη ενός τέτοιου στόχου ο οποίος αν επιτευχθεί θα δώσει μία άλλη μορφή στην κοινωνία μας στο θέμα της ενέργειας».

«Το πρόγραμμα αυτό θυμίζει το πρόγραμμα με το ίδιο όνομα «φωτοβολταικά στη στέγη» μόνο που σκοπός τότε ήταν να πουλούμε το ρεύμα και υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα που κατασκευάσαμε και εμείς και λειτουργούν ακόμα και δίνουν ένα καλό εισόδημα στους ιδιοκτήτες τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει να κάνει με πώληση ενέργειας αλλά έχει να κάνει με το να παράγουμε την ενέργεια την οποία καταναλώνουμε και να μην πληρώνουμε για την ενέργεια αυτή. Δεν εμπλέκεται πουθενά το χρήμα, ενέργεια δίνουμε ενέργεια παίρνουμε, αυτό είναι το πρόγραμμα. Είναι μετεξέλιξη του προγράμματος νετ μετερινγκ, μόνο που εδώ μπαίνει και το κομμάτι των μπαταριών, μέτερινγκ με μπαταρίες αυτό επιδοτείται, όχι το νετ μέτερινγκ χωρίς μπαταρίες.

«Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει, έχει πραγματικά γενναίες επιδοτήσεις ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσεται ο κάθε καταναλωτής και ο κάθε ενδιαφερόμενος και η μπαταρία επιδοτείται σε τόσο μεγάλο ποσοστό που κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι είναι δωρεάν. Για να μπει ένα φωτοβολταικό στη στέγη μίας πολυκατοικίας που ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να συμφωνήσουν ώστε ο τάδε να βάλει φωτοβολταικό για δική του χρήση. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές χωρίς αποτέλεσμα, είναι πολύ δύσκολο να συνεννοηθούν όλοι οι ιδιοκτήτες για να έχει όφελος ο ένας, μη ξεχνάτε ότι είμαστε Έλληνες».

«Δεν αναφέρεται μόνο σε μονοκατοικίες αλλά και σε πολυκατοικίες μετά από συνεννόηση των ιδιοκτητών, ή σε οικογενειακές πολυκατοκίες που μένει π.χ. ο πατέρας κάτω και τα παιδιά πάνω, αλλά σε πολυκατοικίες με 10-20 ενοίκους θα έλεγα ότι είναι αδύνατο. Επίσης στο παρελθόν έχουμε καλύψει τις ανάγκες των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας με το νετ μέτερινγκ, αλλά αυτό το πρόγραμμα θέλει προσωπικό ΑΦΜ.

«Ήδη από τότε που το πρόγραμμα ανακοινώθηκε έχουμε πολλούς εν δυνάμει πελάτες μας που τηλεφώνουν και προσπαθούν να μπουν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και κολλάνε στο ότι πρέπει να δηλωθεί το όνομα κάποιου μηχανικού, υπάρχει και μία παρανόηση εδώ που πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε. Για να κάνουμε ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος στο πρόγραμμα θα πρέπει πριν από όλα να έχουμε υπογράψει σύμβαση με τον ΔΕΔΔΗΕ ότι θα κάνουμε το φωτοβολταικό, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έρθει πρώτα στο γραφείο μας να γίνει κανονικά η τεχνικοοικονομική μελέτη ούτως ώστε να ξέρει τι φωτοβολταϊκό χρειάζεται και αυτό να υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ, σε 10-15 θα υπάρχει μία απάντηση από το ΔΕΔΔΗΕ κατά πάσα πιθανότητα θετική και θα έρθει και μία σύμβαση μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και πελάτη. Αυτή η σύμβαση υπογράφεται και στη συνέχεια όταν θα πάτε στην πλατφόρμα τότε θα σας ζητήσουν να υποβάλλετε υπογεγραμμένη και αυτή την σύμβαση. Επομένως θα πρέπει οποιοσδήποτε θέλει να μπει στο πρόγραμμα να βιαστεί και να κάνει αυτό το οποίο πρέπει, να πάρει την έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ η οποία είναι ένα τεχνικό κομμάτι το οποίο το γνωρίζουμε πολλά χρόνια τώρα με το νετ μέτερινγκ. Η αδειοδοτική διαδικασία δεν αλλάζει από το νετ μέτερινγκ. Έπειτα ένας ειδικός θα σας συμβουλεύσει ποιο φωτοβολταικό χρειάζεστε, αν αυτό το φωτοβολταικό χωράει επάνω στη σκεπή σας, αυτό να υποβληθεί με τεχνικό φάκελο στον ΔΕΔΔΗΕ, να λάβουμε την έγκριση και να την ανεβάσουμε στο σάιτ του ΔΕΔΔΗΕ το οποίο αφορά την επιδότηση. Το πόσο θα κοστίσει αυτό έχει να κάνει με το πόσο μεγάλο φωτοβολταϊκό θα είναι, τη δυσκολία να τοποθετηθεί και είναι πολλοί παράμετροι που το καθορίζουν».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ